Debattartikel i STAD

Debattartikel i STAD

Är dagens lekplatser för säkra? Har samhällets fokus på att eliminera kortsiktiga skador hos barnen gått så långt att vi istället bidrar till de långsiktiga skador som uppkommer vid ett ökat stillasittande? 

I nya numret av tidskriften STAD som ges ut av Movium efterfrågar vår projektledare Ahmed Al-Breihi en balans mellan lekplatsernas säkerhet och barnens lekupplevelser. 

https://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=beh-vs-lekplatserna


#r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Riskful Play Chatt