Author Archives: Riskful Play

Uppsala Health Summit. Conclusions from Workshops 8–9 October 2019 Uppsala…

Read more

Boverket. Nationell kartläggning visar att skolgårdarna krymper.

Reportage. Omsorg och trygghet är grundläggande för alla elevers trivsel,…

Read more

En skrift om lek och lekvärde för dig som ansvarar…

Read more

Om ungas rörelse i skola och på fritid

A Qualitative Study of Risky Play Among Preschool Children. By…

Read more

Hur samhället kan ge barn bättre förutsättningar för fysisk aktivitet.

10/23
Riskful Play Chatt