Barn och ungas rätt till stadsrummet

Barn och ungas rätt till stadsrummet

En studie om barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering. Författare: Sofie Hedman (SLU) & Hanna Pettersson (BTH)

Riskful Play tipsar om denna omfattande studie som bland annat förtydligar hur kommuner kan arbeta mer barnrättsbaserat. 

Här kan du ta del av studien i sin helhet: https://stud.epsilon.slu.se/17212/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Riskful Play Chatt