Delaktighet & inflytande!

Delaktighet & inflytande!

Vi rekommenderar verkligen att ni tar del av “Handbok för barns delaktighet och inflytande” från UNICEF.

Ett bra hjälpmedel och stort stöd för alla vi som vill främja barns rättigheter och utveckling!

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/unicefs-handbok-for-barns-delaktighet-och-inflytande

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Riskful Play Chatt