Befria stenen

Befria stenen

Vi undersöker sambandet mellan barns behov av utmaningar i leken och de säkerhetskrav som ställs på lek- och rörelseytor.
Under ett projekterande arbete just kring rörelse, risktagande och barns delaktighet kom en hel del av samtalen med barnen att handla om den inhägnade sten som stod inne på förskolans gård.

§ 12. Barnkonventionen. “Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.


I den här filmen kan du få en inblick i processen. Hur gick det till när barnen befriade stenen?

Riskful Play Chatt