BYGGLEK

Riskful plays bygglek är ett pedagogiskt helhetskoncept för utemiljöer med fokus på att skapa förutsättningar för barns motoriska utveckling.

Det är viktigt att barn får en så bra start på livet som möjligt.

Barn har en naturlig benägenhet till riskfylld lek. Utmaningar som barn själva väljer innebär möjligheter till lärande. Barn behöver tidigt lära sig att bedöma och hantera risker i sin omgivning, och inlärningen sker i första hand genom egna erfarenheter. Att våga lita på sin förmåga och att själv kunna sätta sina egna, personliga gränser, skapar trygghet och är en mycket viktig säkerhetsfråga ur ett långsiktigt perspektiv.

Byggleken som barnen erbjuds från Riskful Play, vill uppmuntra till nya lekupplevelser där barnen bjuds in till utforskande och en självständighet. Leken möjliggör för barnen att uppleva känslor som rädsla, eftertänksamhet, spänning, lustfylldhet och förmågan att bemästra en situation. Genom byggleken lämnas stort utrymme för barns egna påverkan, delaktighet och fantasi. Vidare skapas förutsättningar för att barn ska kunna utveckla god kroppsuppfattning, god självkänsla och tilltro till sin egna förmåga.

SYFTE

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för barn att aktivera sig själva fysiskt, ta initiativ till och delta i lekar och andra aktiviteter som främjar utvecklingen av grundläggande rörelseförmåga och kroppskontroll.

”Under arbetet med bygglek och motorikkuberna har vi äntligen hittat verktyg för att arbeta med grovmotoriska aktiviteter i vår utemiljö”

- FÖRSKOLEPEDAGOG NORRA STOCKHOLM

NYFIKEN? MAILA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER.

BYGGLEK@RISKFULPLAY.SE

 

Riskful Play Chatt