Category Archives: Fakta & Inspiration

“Lek är inte ett trivialt tidsfördriv, det är en nödvändighet”…

Read more

Sammanställning från “Uppsala Health Summit” 2019.

Boverket. Nationell kartläggning visar att skolgårdarna krymper.

Reportage. Omsorg och trygghet är grundläggande för alla elevers trivsel,…

Read more

En skrift om lek och lekvärde för dig som ansvarar…

Read more

Om ungas rörelse i skola och på fritid

A Qualitative Study of Risky Play Among Preschool Children. By…

Read more

10/13
Riskful Play Chatt