FAKTA & INSPIRATION

En samling av olika rapporter och publikationer rörande lek & rörelse

En studie om barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering. Författare: Sofie…

Read more

Ett kort men härligt inslag från New York’s mest “riskfyllda”…

Read more

Dr. Peter Gray inspirerar Riskful Play – här är en…

Read more

I detta TED talk talar Landskapsarkitekt Sarah Werner Konradi bland…

Read more

“Lek är inte ett trivialt tidsfördriv, det är en nödvändighet”…

Read more

Sammanställning från “Uppsala Health Summit” 2019.

Boverket. Nationell kartläggning visar att skolgårdarna krymper.

Reportage. Omsorg och trygghet är grundläggande för alla elevers trivsel,…

Read more

En skrift om lek och lekvärde för dig som ansvarar…

Read more

Om ungas rörelse i skola och på fritid

A Qualitative Study of Risky Play Among Preschool Children. By…

Read more

Hur samhället kan ge barn bättre förutsättningar för fysisk aktivitet.

Riskful Play Chatt