FAKTA & INSPIRATION

En samling av olika rapporter och publikationer rörande lek & rörelse

Tillsammans med Change The Game arrangerar Riskful Play två seminarium…

Read more

Är dagens lekplatser för säkra? Har samhällets fokus på att…

Read more

Barnen tar fram sina egna förhållningsregler! I samband med ett…

Read more

Vi undersöker sambandet mellan barns behov av utmaningar i leken…

Read more

En studie om barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering. Författare: Sofie…

Read more

Ett kort men härligt inslag från New York’s mest “riskfyllda”…

Read more

Dr. Peter Gray inspirerar Riskful Play – här är en…

Read more

I detta TED talk talar Landskapsarkitekt Sarah Werner Konradi bland…

Read more

“Lek är inte ett trivialt tidsfördriv, det är en nödvändighet”…

Read more

Sammanställning från “Uppsala Health Summit” 2019.

Boverket. Nationell kartläggning visar att skolgårdarna krymper.

Riskful Play Chatt