METODEN

Metoder som Riskful Play använder sig av i sitt arbete att skapa rörelseglädje.

LEKENS DRIVKRAFTER

Lekens drivkrafter är Riskful Plays grundmetod som består av “lekens risker”. Genom att behärska dessa minskas många rädslor i oss. 

 

Obs att rubrikerna är samlingsbegrepp och har fler underrubriker.

GRUNDMOTORIKEN

Grundmotoriken är grundläggande rörelser som motsvarar ett “rörelsevokabulär”. Genom att kunna dessa skapas skapas en fysisk kontroll och en rörelsekompetens som gör det lättare att kontrollera risker.

RÖRELSEHJULET

Rörelsehjulet är vår filosofi som beskriver vikten av rörelsen. Genom att komma igång startar ett oändligt positivt flöde som utvecklar oss. De flesta börjar i “motivation” eller som vi även uttrycker det som inspiration. Motivation leder till ökat deltagande, genom deltagande utvecklas en kompetens som i sin tur ökar  självförtroende. Genom ett gott självförtroende stärks även vår självkänsla som leder till mer motivation att testa nya saker.

Riskful Play Chatt