PORTRÄTT ANDRÉ AHLINDER

PORTRÄTT ANDRÉ AHLINDER

Riskfulplay består för närvarande av ett team på 5 personer. ANDRÉ AHLINDER är Delprojektledare för den Digitala Utvecklingen. Här berättar han lite om sitt uppdrag, sin bakgrund och varför han valt att arbeta med Riskful Play.  

Hur skulle du beskriva din bakgrund? – Under mina tonår arbetade jag som ledare och tränare inom kampsport och akrobatik. Jag reste då runt och höll träningspass för tusentals barn och ungdomar. Nu har jag jobbat inom digital grafik i snart 10 år, med allt från reklam och film till visualisering och spel. På senare år har jag även börjat jobbat mycket med interaktiva upplevelser däribland VR och AR.

Vad betyder Riskful play för dig? – Som vuxna vet vi mycket, men vi vet inte allt. Jag tror att det är viktigt att lära vidare den kunskap som vi samlar, och har samlat under historien, genom våra misstag och framsteg. Men jag tror också det är viktigt att inte beröva den nya generationen på deras möjligheter att utforska omgivningen för att göra egna misstag och framsteg som de själva kan dra lärdomar från.

Vad är din roll i projektet? – Min roll är att integrera digital teknik i Snapptunaparken där vi försöker att använda tekniken som ett verktyg för att ge barn och ungdom fler anledningar till att röra på sig i parken. Vare sig dem är direkt medvetna om det eller inte.

Vad är det som gör att du vill jobba med detta? – Som många andra barn provade jag många olika sporter under min barndom. Men det var inte förrän under tonåren då jag började träna kampsport och akrobatik, som jag verkligen fick upp ögonen för personlig utveckling. Jag hoppas att detta projekt kan ge fler barn och ungdomar möjligheten att utvecklas som individer både fysiskt och psykiskt.

Vad är dina förhoppningar att projektet ska kunna åstadkomma? – Ett av målen med den digitala integrationen i projektet är att försöka locka en bredare publik till Snapptunaparken. Att försöka fånga intresset hos barn och ungdom som kanske är mer intresserade av teknik, och inte skulle välja att vistas i parken i vanliga fall. Väl där hoppas vi på att få fler barn att röra på sig och spendera mer tid utomhus. I förlängningen hoppas jag även att detta kan bli ett gott exempel och starten på en positiv utveckling för barn och ungdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Riskful Play Chatt