PORTRÄTT MELIKA COSKUN

PORTRÄTT MELIKA COSKUN

Verksamhetsutvecklare MELIKA COSKUN är vårt nyaste tillskott i Riskful Play. Melika är Magisterutbildad inom förskoledidaktik och pedagogiskt arbete med barn och har tidigare arbetat som Pedagogisk utvecklingsledare.

Hur skulle du beskriva din bakgrund? – Lärare, mamma och Pedagogisk utvecklingsledare med 6 års erfarenhet av kollegial handledning. Magisterutbildad inom förskoledidaktik och pedagogiskt arbete med barn. Under de senaste åren har jag varit verksam inom förskolan och arbetat med Reggio Emilia inspirerade praktiker. Att nyfiket lyssna till barnens tankar och idéer och göra deras röster hörda är min viktigaste drivkraft. Nu vill jag använda allt jag har lärt mig för att skapa en mer barnvänlig stad att växa och leva i.

Vad betyder Riskful Play för dig? – Riskful Play är den lek som gör oss vuxna lite nervösa. Det är den lek som pushar gränser och där en försätter sig i en skräckblandad förtjusning för att ta sig an fysiska risker. Barn söker gärna chanser för att utmana sig fysiskt, men vi vuxna säger ofta nej med våra blickar och vårt kroppsspråk. Om vi överbeskyddar barnen från allt som hör livet till finns det ju inga utmaningar kvar för dem. Då blir bara rädslan kvar. Rädslan för att vi inte litar på dem. Träningen ligger alltså främst hos oss vuxna. För barnen sker risktagandet naturligt och de lär sig bedöma risker genom erfarenhet och utforskande lek.

Vad är din roll i projektet? – Min roll i det här projektet är utveckla verksamheten utifrån ett barnperspektiv. Huvuduppdraget är att driva pilotprojekt ute på skolor i Vallentuna.

Vad är det som gör att du vill jobba med detta? Varför är det intressant för just dig? – Barn tar plats och de ska få ta plats. De behöver utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och sina sociala förmågor. De behöver därför utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och plats för kompiskontakter, och miljöer som väcker deras engagemang och nyfikenhet. Begränsade möjligheter för barn att dagligen röra sig ute påverkar deras välbefinnande negativt och ökar risken för försämrad hälsa. Jag hoppas kunna vara med och bromsa den negativa utveckling där vi ser att barnen blir alltmer fysiskt inaktiva. Tillsammans med barnen vill jag undersöka vilka lekvärdesfaktorer som barnen behöver för att hitta rörelseglädje i vardagen.

Vad är din förhoppningar att projektet ska kunna åstadkomma? – Min förhoppning är att vi ska lära oss hur barnen uppfattar sin närmiljö och se till att deras behov och önskemål når ansvariga i kommunen. På så sätt hoppas jag på sikt kunna bidra till att skapa en bättre vardag för barnen och deras familjer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Riskful Play Chatt