Porträtt Samuel Wendelius

Porträtt Samuel Wendelius

Vår Kommunikatör Samuel Wendelius är utbildad manusförfattare, fotograf och har en Fil.kand. i Filmproduktion från Columbia College Hollywood. Han har tidigare bland annat arbetat som Innehållsproducent för Svenska Gymnastikförbundet och som pedagog inom Förskolan.

Vad är din roll i projektet? – Dels ansvarar jag för det löpande och strategiska kommunikativa arbetet kopplat till hemsida, sociala medier, press och andra aktörer. Utöver det arbetar jag för att all vår kommunikation ska vara så tydlig och givande som möjligt.       

Varför är Riskful Play viktigt för dig? – Barns rättigheter och möjligheter behöver uppmärksammas och uppmuntras. Inte bara för barnens skull, jag tror starkt på att barn och ungdomar är vår framtid och ju mer de känner att vuxenvärlden lyssnar till deras idéer och behov, ju bättre kommer dem i sin tur bete sig gentemot kommande generationer. Det vi bygger i dag bär frukt även i framtiden.   

Vad är din förhoppningar att projektet ska kunna åstadkomma? – Jag hoppas att det kan bli en vitamininjektion i ett antal viktiga områden, att det kan få betydelse för barns delaktighet, rörelseutveckling, att det kan bidra till en bättre fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga. Jag tror också att projektet kan synliggöra hinder och möjligheter i vår samhällsstruktur. Att vi kan visa genom goda exempel att samverkan mellan kommuner, föreningar, skolor, byggbolag och andra aktörer är möjlig och att vi genom gemensamma ansträngningar kan åstadkomma rejäla förändringar som kan generera fördelar till samhället i helhet.       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Riskful Play Chatt