Porträtt Xinga Li

Porträtt Xinga Li

Även om arkitekten Xinga Li inte är anställd i Riskful Play är han en viktig medspelare i Riskful Play teamet. Han är Arkitekt utbildad på KTH och har spelat en stor roll i utveckling av spontanidrottsanläggningar och aktivitetsparker i landet, genom sitt personliga intresse inom rörelseglädje och motorik.

Vad betyder Riskful Play för dig? – Det står för en viktig fråga som påverkar oss alla oavsett om vi vill eller inte. Hur kan vi ge kommande generationer goda förutsättningarna att få ett bra och hälsosamt liv? Jag känner ett ansvar att kunna påverka den negativa utvecklingen som sker världen över kring stillasittande och överbeskyddande.

Vad är din roll i projektet? – Som Arkitekt specialiserar jag mig på frågor gällande den fysiska miljön som barn och ungdomar rör sig i. Jag utgör en länk mellan alla olika parter i byggprojekt (kommun, byggare, konsulter etc.) hela tiden med syfte att förverkliga barnen och ungdomarnas önskemål. Att lyssna till deras idéer och viljor är extra viktigt nu då barnkonventionen också har blivit lag.

Vad är dina förhoppningar att projektet ska kunna åstadkomma? – Jag hoppas att projektet ska belysa de utmaningar vi står inför och påverka dialogen i en riktning som kan innebära en positiv utveckling för våra kommande generationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Riskful Play Chatt