Prata Funktion Snapptuna!

Prata Funktion Snapptuna!

Snapptunafältet ska rustas upp med aktiviteter till alla som bor i Vallentuna kommun. Denna omgång fokuserar vi på att uppmuntra ännu fler med funktionsvariation eller personer som har barn, unga, vuxna eller äldre i sin omgivning att lämna önskemål!

Vi har idag dialog med till exempel Olympiaskolan samt inhämtat kompetens externt. Snapptunafältet ska vara en plats med för alla och hoppas på att nå ännu fler i nämna målgrupp.

Enkäten stängs söndag 13/9.

Vad är syftet med dialogen?

Syftet med denna dialog är att lyssna in synpunkter från individer samt målsman till barn och ungdomar med funktionsvariation för att ta med det i utvecklandet av Snapptunafältet.

Hur gör jag om jag vill vara med och påverka?

Du kan både svara på frågeformulär digitalt, posta in dina synpunkter eller lämna in förslag genom fysiska formulär som finns i Vallentuna Kulturhus.

På grund av rådande läge med Covid-19 kommer inga fysiska möten arrangeras.

Hur kommer resultatet att användas?

Alla som lämnar förslag har möjlighet att vara anonyma. Resultatet kommer att sammanställas i en rapport och ställas ut på Kulturhuset tillsammans med förslag på fältet under hösten 2020.

Riskful Play Chatt