Prata Snapptuna!

Prata Snapptuna!

Snapptunafältet ska rustas upp med aktiviteter till alla som bor i Vallentuna kommun. Fokus kommer att ligga på att få fram önskemål och behov från barn och unga, men fältet kommer även att kunna skapa fler förutsättningar till social samvaro, evenemang, träningsmöjligheter och annat som gör att det ska finnas något för alla på fältet. Vi på Vallentuna kommun och Riskful Play vill nu höra vad du som Vallentunabo har för tankar och idéer och därigenom påverka arbetet!

Vad är syftet med dialogen?

Vi vill lyssna in dina önskemål och behov samt få in information så att rätt insatser kan göras med de resurser vi har. Dina åsikter kommer samlas in inom projektet Riskful Play, som framförallt ska verka för barn och ungdomars påverkan på deras rörelse- och aktivitetsytor.

Under januari månad har vi även utfört workshop med barn och unga från olika skolor i Vallentuna. Dina synpunkter kommer att vara ett komplement så att vi kan säkerställa att alla som vill har fått möjlighet att dela med sig av sin åsikt. Lite längre fram kommer också fler möjligheter att påverka, bland annat genom elevråden.

Hur gör jag om jag vill vara med och påverka?

Du kan både svara på frågeformulär digitalt, posta in dina synpunkter eller lämna in förslag genom fysiska formulär som finns i Vallentuna Kulturhus.

På grund av rådande läge med Covid-19 kommer inga fysiska möten arrangeras.

DIGITAL MEDVERKAN
Förslagen kan ni lämna digitalt mellan den 15/5 till 31/7 2020 genom att trycka på knappen nedan.

POST
Skicka in dina synpunkter innan den 20/7 till:

Fritidsförvaltningen – Prata Snapptuna
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

FYSISK PLATS I VALLENTUNA KULTURHUS
Förslagslåda finns i Vallentuna kulturhus och är öppen mellan 15/5 till 31/7.

Hur kommer resultatet att användas?

Alla som lämnar förslag har möjlighet att vara anonyma. Resultatet kommer att sammanställas i en rapport och ställas ut på Kulturhuset tillsammans med förslag på fältet under hösten 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Riskful Play Chatt