Projekt på Förskolor

Projekt på Förskolor

Just nu driver Riskful Play två olika projekt på förskolor i Vallentuna, där vi bland annat tittar närmare på barns förmågor och tankegångar kring att hantera risk.

Ett av dessa projekt kretsar kring “Den inhägnade stenen”. Vi är nyfikna på hur barnen själva resonerar kring den inhägnade stenen som står på deras förskolegård. Varför har stenen ett staket kring sig och hur resonerar de själva kring sin miljö och de regler de har att förhålla sig till?

I vilka sammanhang har barn en verklig möjlighet till att förhandla om regler eller uttrycka missnöje och kritik kring sin miljö? Om vi ger dem chansen att dela med sig av sina åsikter, vad händer då?

Barnkonventionen 2018 artikel 12.1: Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet.

Riskful Play Chatt