RÖRELSEPROGRAM

Riskful Play jobbar fram rörelseprogram för barn och ungdomar.

Vi utformar ett rörelseprogram utifrån aktuell forskning och metoden Riskful Play som sedan utförs tillsammans med barnen och skolans pedagoger. Detta kan till exempel vara att man under en träff utforskar en specifik plats och provar på olika slags rörelser. Efter utfört rörelseprogram görs en gemensam utvärdering, som i sin tur bidrar till ett allt mer genomarbetat rörelseprogram.

Det färdiga programmet kommer sedan att erbjudas till alla pedagoger/lärare på samtliga av kommunens skolor, under en fortbildning HT 2021.

Riskful Play Chatt