Skolgård utan regler

Skolgård utan regler

Vi tipsar om detta inslag från en skola i Nya Zeeland som verkligen bejakat begrepp som fri lek, barns inflytande och lärande genom risktagande.

Även om många upplever avsaknaden av regler som provocerande, tycks faktiskt skolans metoder bidra till det man ofta säger sig vill se i våra svenska skolor: Exempelvis ökad fysisk aktivitet, bättre koncentrationsförmåga i klassrummen, högre trivsel och självförtroende hos barnen. Dessutom minskad mobbning och antal skador.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Riskful Play Chatt