SKOLSAMVERKAN

I samverkan med med Vallentuna kommun utformar vi rörelseprogram och skapar nya rörelseytor. Rörelsen sker enligt Riskful Play-metoden som bygger på lekens drivkrafter, rörelsehjulet och motorisk träning.

Tillsammans med personal från skolan lyssnar vi in barnens önskemål, skapar aktiviteter och medverkar i bygget av en enklare rörelseyta. Barnens delaktighet är en av nyckelfaktorerna i denna satsning. 

I dialog med Barn & Ungdomsförvaltningen och Fastighetskontoret väljs tre skolor till detta pilotprojekt och en anpassad projektplan för varje deltagande skola tas fram. Satsningen pågår mellan VT 2021 – HT 2022. 

Målsättningen är att sprida metoden till andra skolor i framtiden. 

En av de deltagande skolorna är grundsärskolan Olympiaskolan. Skolan vill gärna få den existerande skolgården att bli än mer utmanande och inkluderande för att också möta behoven hos skolans alla elever med olika typer av Funktionsvariation. 

På Olympiaskolan i Vallentuna uppmuntrar man eleverna att våga ta risker och samtidigt upptäcka sig själva. Läs gärna mer om skolans ambitioner och arbete i denna artikel: 

https://www.tidskriftenelevhalsa.se/1-2021/det-viktigaste-ar-att-lara-livet

Riskful Play Chatt