RISKFUL PLAY
TIDSLINJEN

Nedan kan ni se de stora milstoplarna för projektet de kommande åren fram till 2022. För mer information om aktiviteter och event inom närliggande tid finns på Risky Bloggen.

2019

 • 01 NOV / PROJEKTSTART

  Riskful Play får bifall av Allmäna Arvsfonden.

2020

 • Förankring

  Förankring och etablering av Riskful Play hos kommunen och samverkande parter.

 • 24 JAN / KICK-OFF

  Den officiella kick-offen för Riskful Play projektet. Evenemang och aktiviteter kommer att hållas på Vallentuna Kulturhus och bibliotek (Kulturrummet) och hos Korpen Vallentuna.

 • Framtagning av info

  Utformning av information, broschyrer och mediekanaler.

 • ETABLERING AV REFERENSGRUPP & EXPERTGRUPP

  En referensgrupp bestående av målgruppen skapas samt en expertgrupp med representanter från referensgruppen, forskning, offentlig och privat sektor.

 • Framtagning av rörelseprogram

  Utkast av rörelseprogram och fortbildning som erbjuds till idrottslärare, fritidspedagoger, föreningsledare m.fl.

 • SNAPPTUNA WORKSHOP MED MÅLGRUPPEN

  Riskful Play kommer annordna workshops på utvalda skolor, fritidsgårdar och hos kommunen i syfte att samla in idéer samt höra barn och ungdomars behov och önskemål kring vad de skulle vilja se på Snapptunafältet.

 • Utformning av Snapptuna

  Tillsammans med målgruppen, referensgruppen och expertgruppen kommer vi att börja ta fram gestaltningsförslag.

 • PROJEKTERING AV SNAPPTUNA FAS 1

  När ett förslag har tagits fram kommer den att delas upp i två faser. Bygghandlingar m.m. för fas 1 planeras 2020.

 • UTFORMNING AV FORTBILDNING

  Utkast av fortbildning som erbjuds senare till idrottslärare, fritidspedagoger, föreningsledare m.fl. Fortbildningen utförs som pilot, feedbacks ges av deltagare och en slutversion ges ut 2021. 

 • PILOTPROJEKT MED SKOLOR

  Rörelseprogram som skolbarnen får ge feedback på.

 • SOMMARAKTIVITETER

  Riskful Play erbjuder aktiviteter tillsammans med ungdomar som får säsongsjobb, utbildning och möjlighet att delta i olika aktiviteter mellan juni och augusti. Deltagande för barn är gratis. Ungdomar från 15 år kommer kunna skicka ansökan om sommarjobb under mars 2020.

 • MOBILA AKTIVITETSYTOR

  Barn på respektive skola får lämna förslag på rörelseytor som de önskar på skolgården. Vissa moduler får barnen vara med och bygga själva.

 • DIGITAL PLATTFORM V1.0

  VR/AR plattform där barn får testa och utmanas i en digital form av rörelseprogram. Locka fler barn och unga att engageras genom gamification. Alpha version tas fram 2020.

2021

 • BYGGE AV SNAPPTUNA FAS 1

  Bygget av aktivitetsanläggnigen i Snapptuna planeras att påbörjas sommaren 2021.

 • PROJEKTERING AV SNAPPTUNA FAS 2

  Framtaging av bygghandlingar för Snapptuna fas 2 påbörjas.

 • SAMVERKAN MED SKOLA

  Återkommande besök till skolorna. Målet är att alla klasser på kommunen ska få prova röresleprogrammen, samt att ge fler barn och unga chansen att vara med och påverka.

 • VINTERAKTIVITETER

  Under vintern skapas utomhusaktiviteter som är öppna för allmänheten. Dessa är delvis på Snapptunafältet men också på andra ytor.

 • SOMMARAKTIVITETER

  Riskful Play erbjuder aktiviteter tillsammans med ungdomar som får säsongsjobb, utbildning och möjlighet att delta i olika aktiviteter mellan juni och augusti. Deltagande för barn är gratis. Ungdomar från 15 år kommer kunna skicka ansökan om sommarjobb under mars 2021.

 • INVIGNING AV SNAPPTUNA FAS 1

  En eventuell mindre invigning av fas 1 planeras hösten 2021.

 • SPRIDNING AV MOBILA AKTIVITETSYTOR

  Modulerna från tidigare år skickas runt till andra skolor för att skapa variation. Nya moduler utformas och placeras på allmänna ytor. Denna gång görs det med kommunen för att säkerställa en överlämning för år 2022.

 • UTVECKLING AV DIGITAL PLATTFORM V2.0

  Digitala plattformen för VR/AR når sin “Beta” form.

2022

 • BYGGE AV SNAPPTUNA FAS 2

  Bygget av aktivitetsanläggnigen i Snapptuna planeras att påbörjas sommaren 2022.

 • INVIGNING AV SNAPPTUNA

  Invigning av den nya aktivitetsanläggningen på Snapptunafältet med massor av aktiviteter. Planerad hösten 2022.

 • VINTERAKTIVITETER

  Föregående årets vinteraktiviteter utvärderas och nya utomhusaktiviteter tas fram för allmänheten. Aktiviteter sker på Snapptunafältet och andra platser inom kommunen. År 2022 görs detta med kommunen för att säkerställa en överlämning.

 • SOMMARAKTIVITETER

  Riskful Play erbjuder aktiviteter tillsammans med ungdomar som får säsongsjobb, utbildning och möjlighet att delta i olika aktiviteter mellan juni och augusti. Deltagande för barn är gratis. Ungdomar från 15 år kommer kunna skicka ansökan om sommarjobb under mars 2022.

 • SPRIDNING AV MOBILA AKTIVITETSYTOR

  Modulerna från tidigare år skickas runt mella olika skolor för att skapa variation. Nya moduler utformas på skolorna med mindre hjälp av projektgruppen.

 • DIGITAL PLATTFORM SLUTVERSION

  En slutversion av det digitala av rörelseprogrammet lanseras.

 • SLUTKONFERENS

  Riskful Play bjuder in till en öppen slutkonferens om den första delen av den 3-åriga satsningen. September 2022.

 • BOKSLÄPP AV HANDBOK

  Riskful Play handboken släpps. En summering av erfarenheter, design och rörelseprogram som andra kommuner och skolor kan ta del av. 

FORTSÄTTNING FÖLJER 🙂

OBS. Anpassningar i projektplan sker löpande under projektets gång utifrån dialog med målgruppen.

Riskful Play Chatt