Utställning om Snapptunafältet på Kulturhuset

Utställning om Snapptunafältet på Kulturhuset

Välkommen till en utställning om framtidens aktivitetsyta och mötesplats på Snapptunafältet. I Kulturhuset kan du se en fysisk modell av den planerade aktivitetsytan, bildvisualiseringar samt en dokumentation över hur dialogen med berörda parter har gått till. 

Snapptunafältet ska utvecklas till en aktivitetsyta som lockar till hälsa och rörelse för alla besökande, oavsett ålder, kön eller funktionsvariation. Sedan våren 2020 har dialog förts med barn, unga, skolor, vuxna och personer med funktionsvariation kring utformningen av denna framtida rörelseyta i närheten av Ormsta station.

Under processens gång har hela 410 personer bidragit med sina unika idéer och nu är det äntligen dags att avslöja hur den nya aktivitetsytan och mötesplatsen kommer att se ut.

Avslöjandet sker i samband med en utställning på Kulturhuset under vecka 43 och 44. I utställningen finns en fysisk modell av aktivitetsytan, bildvisualiseringar samt en dokumentation över hur dialogen med berörda parter har gått till.

Allt detta kan beskådas 19-30 oktober (vecka 43-44) under Kulturhusets ordinarie öppettider måndag–fredag kl. 9.00–18.00, lördag kl. 10.00–16.00.

Har ni inte möjlighet att komma till kulturhuset kan ni ladda ned materialet som pdf här:

Riskful Play Chatt