Riskfylld Bygglek i New York

Riskfylld Bygglek i New York

Ett kort men härligt inslag från New York’s mest “riskfyllda” lekplats: “The Yard”.

Genom byggleken får barnen möjlighet att bygga motståndskraft, självförtroende och mod, m.m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Riskful Play Chatt