RÖRELSEYTOR FÖR
BARN UNGDOMAR FÖRÄLDRAR ÄLDRE LÄRARE LEDARE FRAMTIDEN

FÖLJ MED PÅ VÅR RESA MOT SVERIGES RÖRELSE- OCH MOTORIKSTAD.

Tillsammans gör vi vallentuna till sveriges rörelse- & motorikstad

Syftet med projektet är att stärka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens och sitt självförtroende, samt inspirera dem till att se värdet av att bibehålla en aktiv livsstil genom hela livet.

DELAKTIGHET

Barn, unga och aktiva ska alltid känna sig delaktiva och ha en stark påverkansroll i projektet.

FOLKHÄLSA & RÖRELSEGLÄDJE

Motoriskutvecklande träning och “Riskful Play” som utmanar dagens rörelseformer.

FRAMTIDENS RÖRELSEYTOR

Vi ska utmana hur rörelse ytor utformas idag och bli “Sveriges rörelse- och motorikstad”.

RISK OCH FARA ÄR TVÅ HELT OLIKA SAKER.

ANONYM

kick-offEN 24/1

RISKFUL PLAY KICK-OFF!

Den 24e jan 2020 hade vi på Riskful Play den officiella kick-offen med aktiviteter hos Korpen Vallentuna och föreläsning om rörelserikedom (rörelseförståelse) av forskaren och experten Dean Kriellaars i Kulturrummet på Vallentuna Kulturhus och bibliotek.

RISKY BLOGGEN

Fredagen den 24/1 2020 kommer den officiella Kick-offen för Riskful…

Read more

Vem är Ahmed Al-Breihi? Varför Riskful Play? Varför Vallentuna?

Read more

VI & SAMVERKANDE ORGANISATIONER

Riskful Play Chatt